ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamheten i Sverige, främst med inriktning på Älmhults kommun i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma (”Sparbanksaktiebolag”) verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och komkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.Vid sidan av syftet att främja sparsamheten i Sverige, med särskild inriktning på Älmhults kommun i Kronobergs län, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott, landsbygdsutvecklining eller kultur inom det angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.Vid varje tillfälle som stiftelsen ger bidrag eller på annat sätt främjar ändamål enligt ovan skall det externt framhållas att grunden för bidraget utgörs av medel från Sparbanken Eken AB.Avkastningen på stiftelsens kapital i sin helhet samt hälften av det vid stiftelsens bildande tillförda kapitaltillskottet får användas för främjande av ändamålen. Stiftelsens kapital, utöver aktierna i Sparbanken Eken AB, får således aldrig understiga etthundratjugofyratusen (124 000) kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göteryds Sparbanksstiftelse
Organisationsnummer:802426-0708
Adress:
  • Sparbanken Eken
  • Bankvägen 6
  • 34395 Älmhult
Telefonnummer:0476-33113
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS