ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som faller inom ramen för reumatologins forskningsområden och för eventuella andra vetenskapliga forskningsinriktningar som syftar till att förbättra reumatikers livsvillkor. Företräde skall ges för sådan forskning som berör och/eller äger rum inom Göteborgsregionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göteborgsregionens Stiftelse för Reumatologisk Forskning (GSFR)
Organisationsnummer:857206-4148
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 136 307 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS