ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta såsom sin självständiga förmögenhet i en särskild förteckning upptagen egendom, ävensom den egendom, som framdeles kan komma att överlåtas å stiftelsen, i syfte dels att i första hand åt första provinsialläkaren Gustaf Fredrik Ekeroths och hans hustru Marie Aurora Ekeroths, född Gabrielsson, avkomlingar och, därest någon avkomling till sistnämnda personer icke skulle leva, i andra hand åt kyrkoherden Elias Ekeroths och hans hustru Sophie Ekeroths, född Bohlin, avkomlingar bevara och sammanhålla ovan berörda egendom, dels och att under i § 5 angivna förutsättningar och enligt där bestämda grunder utgiva understöd i första hand till avkomlingar av förste provinsialläkaren Gustaf Fredrik Ekeroth och hans hustru samt i andra hand till avkomlingar av kyrkoherden Elias Ekeroth och hans hustru.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gösta och Märta Ekeroths Stiftelse
Organisationsnummer:102015-9776
Adress:
  • Tomas Ekeroth
  • Nyboda Bodavägen 57
  • 617 91 KIMSTAD
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS