ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom i första hand institutionen för jämförande språkforskning och i andra hand inom institutionerna för de klassiska språken latin och grekiska samt antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet.Med jämförande språkforskning avses här uteslutande den institution som idag hör samman med Oscar II:s professur i jämförande språkforskning med sanskrit och således en forskning i jämförande indoeuropeisk språkforskning i traditionell mening samt indologi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gösta och Birgit Lieberts Stiftelse
Organisationsnummer:802424-9222
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 731 687 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS