ÄNDAMÅL

Att, genom förvaltning av de gåvor som stiftelsen kan erhålla, främja vetenskaplig forskning. Forskningen skall bedrivas på akademisk nivå. I första hand skall forskning kring den historiska och kulturella egenart, som finns i anslutning till Grönsöö säteri stödjas. Härmed avses den del av Grönsöö säteri med byggnader, som är byggnadsminnesförklarad. Stiftelsen må, för att främja sådan forskning, också stödja den kulturminnesvård, som har till ändamål att bevara och säkerställa föremål för denna forskning. I andra hand skall annan vetenskaplig forskning av nationellt intresse med motsvarande inriktning stödjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelse
Organisationsnummer:817001-4651
Adress:
  • Grönsöö slott
  • 745 99 ENKÖPING
Telefonnummer:0171-87033
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS