ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till främjandet av barns och ungdoms vård och fostran eller för dess utbildning eller att främja vård åt behövande ålderstigna eller sjuka eller lytta, allt i enlighet med bestämmelser i testamente av den 11 och 16 september 1941. Av den disponibla årliga avkastningen bör en femtedel tillfalla Stiftelsen Greta och Johan Kocks hem för gamla och tre femtedelar må anslås såsom bidrag till medicinsk forskning inom områden som faller inom stiftelsens ändamål, i första hand reumatiska och andra kroniska invalidiserande sjukdomar hos barn och vuxna samt geriatrik, varvid bidrag företrädesvis bör lämnas till forskning som bedrivs inom medicinska fakulteten vid Lunds Universitet och vid sjukhus och institutioner inom Skåne. Ur resterande femtedel skall årligen utgå stipendium till till en eller flera välartade, begåvade lärjungar som utgått Söderslättsgymnasiet i Trelleborg eller annat läroverk för vidareutbildning som i framtiden närmast kan motsvara detta. Den sammanlagda storleken av de stipendier som årligen skall utdelas skola motsvara lägst ett halvt högst ett helt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vad som därefter återstår äger styrelsen frihet att fördela till andra behov inom Trelleborgs stad, fallande inom ramen för stiftelsen ändamål eller att lämna bidrag till forskning eller annat utvecklingsarbete avseende ändamål som omfattas av testamentets ändamålsbestämmelse. Därvid bör verksamhet som har anknytning till förhållanden inom Trelleborgs kommun i första hand komma i fråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Greta och Johan Kocks stiftelse för behövande unga, gamla eller sjuka
Organisationsnummer:847000-0277
Adress:
  • Lejonhjälmsgränden 14 A
  • 231 43 Trelleborg
Telefonnummer:0410-133 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS