ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är ombesörja och med tillgänglig avkastning bekosta vården och driften av bröderna Grén Brobergs hem med dess samling av lösören på Lilla Änggården – häri även inbegripet biblioteket – i såvitt möjligt oförändrat skick såsom ett museum samt att hålla detta i lämplig omfattning och på bästa sätt tillgängligt för allmänhet, sammanslutningar och forskare. Verksamheten skall bedrivas så att vetenskaplig forskning därigenom främjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Grén Brobergs Museistiftelse
Organisationsnummer:857203-1220
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 584 288 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS