ÄNDAMÅL

Stödja, i första hand, unga svenska disputerade forskare inom läkemedelsområdet genom bidrag till deras post-doktorala utbildning vid internationellt renommerade istitutioner. I andra hand kan stöd ges till utländska gästforskares vistelse i Sverigemed avsikten att hit införa nya tekniker eller specialkunskaper. Vid bedömning av stipendiaters intresseinriktning bör företräde ges åt sådana som vill vidareutveckla sig inom läkemedelsområdet med betoning på separationsvetenskap inom läkemedelsanalytisk och bioanalytisk kemi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göran Schills Stiftelse
Organisationsnummer:802409-0048
Adress:
  • Apotekarsocieteten
  • Box 1136
  • 111 81 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7235000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS