ÄNDAMÅL

Den bortgivna egendomen skall varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet med ändamål att främja svenskt – japanskt utbyte för högre utbildning och vetenskaplig forskning. Ändamålet skall företrädesvis fullgöras genom utgivande av stipendier till svenska medborgare för akademiska studier, utbildningspraktik och forskning i Japan. Härigenom skapas också möjlighet till spridning av kunskap och förståelse för den japanska kulturen samt förstärker och ökar kontakterna mellan länderna. Stipendierna skall i första hand ges till unga studenter och forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göran Holmquist Stiftelse
Organisationsnummer:802424-4348
Adress:
  • c/o Sweden - Japan Foundation
  • Grev Turegatan 14
  • 114 46 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-611 68 73
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS