ÄNDAMÅL

Av fondens kapital har kyrkorådet skyldighet att mot ansökan mot betryggande säkerhet och efter noggrann prövning härav utlåna belopp till Gottfrid Fornanders kusiner eller deras ättlingar mot bankernas inlåningsränta. En del av fondens ränteinkomst skall användas till stipendier åt studiebegåvade ättlingar till testators kusiner. Men om sådana inte finns utdelas stipendierna till andra studiebegåvade inom Kristdala församling. Kyrkorådet har att noga pröva ansökningarna om stipendier, så attdessa endast tillfalla sådana, som ha studiebegåvning och visa ett gott uppförande. Stipendiernas storlek bestämmes av kyrkorådet. Ett stipendium får behållas i fem år, varefter ny ansökan inges till kyrkorådet, som efter omprövning kan förlänga stipendiet i högst fem år. Skulle någon stipendiat förfalla till lättja eller oordentligt leverne äger kyrorådet att indraga stipendiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gottfrid Fornanders stiftelse
Organisationsnummer:832800-0461
Adress:
  • Christina Janstad
  • Fagottvägen 11
  • 352 45 Växjö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 961 372 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS