ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan vinstsyfte främja till Gotlands Nations studenters behov av bostäder genom att äga och förvalta egna eller förhyrda fastigheter i avsikt att anskaffa bostäder åt studerande i Uppsala, i första hand för medlemmar av Gotlands Nation eller främja annat jämförligt ändamål inom ramen för stiftelsens stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gotlands Nations Bostadsstiftelse
Organisationsnummer:802426-0310
Adress:
  • Gotlands nation
  • Östra Ågatan 13
  • 753 22 UPPSALA
Telefonnummer:018-158222
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS