ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen avsatts till kapitalet, dela ut återstoden av avkastningen som bidrag till behövande inom Gotlands kommun. Utdelning får inte ske till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel. Vid utdelning skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna. Släktingar till donatorerna av Fåhraeiska donationsfonden och Rundberg-Lythska donationsfonden nr 2 skall ha företräde till avkastningen i enlighet med bestämmelserna i respektive fonds donationsurkund dock högst med så stort belopp som motsvaras av respektive fonds andel av den totala avkastningen. (Samfond).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Organisationsnummer:834001-8335
Adress:
  • Region Gotland
  • Serviceförvaltningen, Administrativ service
  • 621 81 VISBY
Telefonnummer:0498-269000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS