ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande och personal tillhörande gymnasieskolan i Nässjö kommun, varvid inbegripes även vuxenstuderande. Även studerande vid annan gymnasieskola kan komma ifråga om vederbörande har stark anknytning till Nässjö kommun. Stipendierna kan även avse utbildning och praktik för tid efter avslutad gymnasieutbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göte Öhrskogs Gymnasiestiftelse
Organisationsnummer:827001-1219
Adress:
  • Uno Klasson
  • Kansjö 17
  • 571 94 NÄSSJÖ
Telefonnummer:0730-602423
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS