ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand främja vård och fostran av barn och ungdom genom att i samråd med Gnesta Waldorfskoleförening anskaffa och ställa till förfogande lokaler för undervisning enligt Waldorfpedagogiken, samt genom ekonomiskt stödeller i form av gåvor eller på annat sätt, stödja verksamheten. I andra hand skall stiftelsen stödja annan Waldorfpedagogisk verksamhet. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl a forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet. Ekonomiskt stöd som här avses, får lämnas endast om styrelsen bedömer att förverkligandet av stiftelsens ändamål enligt första och andra stycket inte åsidosätts. Stiftelsen har inget enskilt vinstsyfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gnesta Waldorfskolas Byggnadsstiftelse
Organisationsnummer:817605-7936
Adress:
  • Fjällgatan 11-13
  • 646 32 GNESTA
Telefonnummer:0158-521 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS