ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall genom autdelning av avkastningen från Stiftelsens kapital varaktigt främja vård och fostran av barn samt en stark och sund utveckling av barn- och ungdomsverksamheten inom Gnarps socken genom utgivande av bidrag till ideella föreningar eller fonder /stiftelser verksamma inom Gnarps socken, i vars ändamål ingår att främja vård och fostran av barn eller genom utgivande av bidrag till enskilda barn för främjande av deras vård och fostran såsom deltagande i lägervistelse eller dyllikt. Avkastningen får också användas till bidrag/stipendier för understöd till enskilda personers studier under 21 år avseende barn och ungdom som är bosatta eller mantalsskrivna inom Gnarps socken. bdrag till stludieändamål får också utdelas tillpersoner under 25 år som tidigare varit folkbokförda i Gnarps socken, men numera ör skrivna utanför Gnarp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gnarps stiftelse för barn och ungdom
Organisationsnummer:887501-4667
Adress:
  • Grängsjö 218
  • 829 61 GNARP
Telefonnummer:0652-210 17
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 211 120 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS