ÄNDAMÅL

Att öva omsorg om barn och ungdom från företrädesvis Stockholms kommun men även från övriga kommuner i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner). Till fullgörande härav skall stiftelsen utdela stipendier och understöd för teoretisk och praktisk utbildning till barn och unga personer. Som led i denna verksamhet kan stiftelsen driva hem, där personer, som nu nämnts, får åtnjuta fritids-, ferie- och konvalescensvistelse, med företräde för dem som fått bidrag av stiftelsen. Stiftelsen kan även på annat sätt inom Storstockholm verka för att främja vård och uppfostran av barn samt utöva hjälpverksamhet bland ungdom som är i behov av ekonomiskt stöd. Sådan verksamhet skall stiftelsen kunna bedriva i former som befinns lämpliga med hänsyn till föreliggande hjälpbehov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gålöstiftelsen
Organisationsnummer:802002-7119
Adress:
  • Box 7444
  • 103 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6514163
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 493 120 284 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS