ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att med insamlade medel främja välgörande ändamål genom att stödja de ideella organisationer som styrelsen, efter samråd enligt nedan, bedömer lämpliga samt direkt och indirekt bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja undervisning och utbildning och främja vetenskap och forskning. Stiftelsens ändamål fullgörs bland annat genom att stiftelsen träffar överenskommelser med utställare av presentkort, gåvobevis och motsvarande, om att alla hela eller del av värdet av sådana presentkort, gåvobevis och motsvarande ska tillfalla stiftelsen om de ej löses in. Stiftelsens styrelse beslutar, efter samråd med ovan nämnda utställare av presentkort, gåvobevis och motsvarande, hur stiftelsens medel ska användas och ska i möjligaste mån följa utställarnas önskemål. Stiftelsens ändamål får dock även fullgöras genom annan verksamhet som styrelsen bedömer lämplig vid var tid. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet inklusive upplåta rättigheter till stiftelsens immateriella rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Giveon Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802480-7706
Adress:
  • Alexander Söderholm
  • Åsavägen 1
  • 132 44 Saltsjö-Boo
Telefonnummer:707707510
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS