ÄNDAMÅL

Som ett led i uppfyllandet av sitt ändamål skall stiftelsen kontinuerligt arrangera konserter i Giresta kyrka. Konserterna skall ha sådan innehåll att de ej kränker kyrkorummets helgd. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskaplig forskning. Stiftelsen ska särskilt stödja utbildning inom det musikaliska området genom att möjliggöra för musikstuderande, främst vid Musikhögskolan i Stockholm och Operahögskolan i Stockholm att utnyttja Giresta kyrka och instrumenten däri för framföranden. Härigenom främjas även musiklivet inom Giresta församling. För främjande av stiftelsens ändamål må av kapital eller avkastning utdelas understöd, stipendier eller andra anslag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Giresta Kyrkas Musikstiftelse
Organisationsnummer:802014-3114
Adress:
  • Anders Walls Stiftelse
  • Box 7823
  • 103 97 Stockholm
Telefonnummer:08-701 08 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS