ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka samt att främja vetenskaplig forskning. För fullföljandet av dessa syftemål må i regel endast avkastningen av Stiftelsens medel användas. Dock må även Stiftelsens kapitalmedel anlitas för samma ändamål, i den mån samtliga ledamöter av Stiftelsens styrelse finna, att vägande skäl härför föreligga. Av den årliga behållningen av avkastningen må högst tio procent användas till annat allmännyttigt ändamål än som angivits i st 1.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse
Organisationsnummer:802006-4682
Adress:
  • Box 1012
  • 269 21 Båstad
Telefonnummer:070-9532592
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS