ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är bidrag till kostnaderna för uppförande av ett hus med billiga hyror resp fria bostäder åt gamla, behövande och aktningsvärda personer. Intill dess detta tillämnade hus är påbörjat, ska under kyrkoherdens i församlingen överinseende årliga räntan å fondkapitalet överlämnas till behövande aktningsvärda, äldre personer inom Helsingborgs Maria församling såsom hyreshjälp eller såsom understöd särskilt för lidande av den tysta nöden inom församlingen, varvid gärna att utdelningar åtminstone delvis måtte ske i samband med kristna högtider.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gerda och Sigfrid Jönssons stiftelse
Organisationsnummer:843002-5950
Adress:
  • Helsingborgs Pastorat
  • Box 1453
  • 251 14 Helsingborg
Telefonnummer:42189161
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS