ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att stödja åtgärder som gagnar VHM:s verksamhet. Stiftelsen ska verka genom att med den årliga avkastningen betala ut medel till VHM som kan stödja den veterinärmedicinska verksamheten. Detta kan exempelvis gälla lönebidrag och kompetensutveckling för att främja veterinärmedicinsk samordning vid VHM, stöd till veterinärmedicinsk forskning eller stöd för inköp av föremål eller utrustning avsedd att utöka och/eller höja kvaliten i VHM:s samlingar. Av fondens nettoavkastning, sedan avdrag skett för förvaltningskostnaden, ska årligen minst 1/20 läggas till kapitalet. Återstående nettoavkastning ska, enligt VHM styrelses bestämmande, antingen användas för det i § 1 angivna ändamålet eller läggas till kapitalet. Vad i denna del under ett år eventuellt inte utnyttjas får användas något senare år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Georg och AnnMari Brännlands stiftelse till förmån för Veterinärhistoriska museet i Skara
Organisationsnummer:802481-3357
Adress:
  • Stiftelsen Veterinärhistoriska Museet
  • Box 234
  • 532 23 Skara
Telefonnummer:0511-67247
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 003 057 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS