ÄNDAMÅL

Av Stiftelsens avkastning skall, sedan 20% lagts till kapitalet och förvaltningskostnaderna avdragits, återstoden användas sålunda att en tredjedel skall lika fördelas bland arbetare vid Borensbergs glasbruk, en sjättedel skall delas i två lika stora stipendier åt flickor för bekostande av utbildning i huslig ekonomi vid någon statens hushållsskola, en fjärdedel skall avsättas till en fond, som är avsedd att tillfalla det barnsjukhus, som är avsett att inrättas för Östergötlands barn, och slutligen en fjärdedel skall komma naturskyddssträvandena i Sverige till godo. Styrelsen har med stöd av ändringsförbehåll i stiftelseförordnandet beslutat att den disponibla avkastningen ska fördelas mellan Svenska Naturskyddsföreningen, Linköpings naturskyddsförening och Barndiabetesfonden i Linköping

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Georg Hultners Stiftelse
Organisationsnummer:822000-1351
Adress:
  • Christina Hargitai
  • Nygatan 10
  • 582 19 Linköping
Telefonnummer:013-159236
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 871 578 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS