ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med avkastningen av dess kapitaltillgångar, som skola bilda en fond, befrämja utvecklingen av jordbruket å de jord­bruksfastigheter, som hittills upplåtits eller framdeles komma att upp­låtas på de av GE Broms egnahemsstiftelse tidigare ägda fastigheterna inom Karl Gustavs socken i Norrbottens län. Då särskilda skäl därtill föreligga, må av fondens avkastning disponeras medel för befrämjande av jordbruk även å annan jordbruksfastighet inom Karl Gustavs socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:GE Broms Egnahemsstiftelse
Organisationsnummer:897000-0421
Adress:
  • Hushållningssällskapet
  • Köpmangatan 2
  • 972 38 Luleå
Telefonnummer:0920-244180
E-post:karin.nedlund@hushållningssällskapet
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:242 359 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS