ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas som bidrag i första hand till en professur i missionsvetenskap vid Uppsala universitet, om sådan saknas till annan lärarbefattning som trätt i professurens ställe, och därefter i mån av tillgång, för stipendier för forskare och forskarstuderande i detta ämne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:G Leanders stiftelse
Organisationsnummer:817603-6096
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS