ÄNDAMÅL

Det uteslutande ändamålet för ”Fysikern fil.dr Ragnar Holms stiftelse” skall vara att för all framtid hedra fysikern Ragnar Holms minne genom att stödja och belöna vetenskaplig forskning inom ett brett område, främst innefattande teknisk fysik och närstående vetenskaper, även teknikhistoria, med företräde så långt som möjligt för arbeten som ligger nära Ragnar Holms verksamhet och livsgärning. Avkastningen, vari jämväl må inbegripas realisationsvinster, skall efter förvaltningskostnader och avsättning till kapitalet, i första hand användas för att varje år utdela ett helårsstipendium eller, om avkastningen det medger, flera sådana stipendier, benämnda ”Fysikern fil dr Ragnar Holms stipendium”. ”Fysikern fil dr Ragnar Holms stipendium” är avsett att ge en särskilt lovande forskare både en utmärkelse och möjligheten att genomföra ett väldefinierat projekt, med fördel inom områden som ligger nära Ragnar Holms verksamhet och livsgärning. Stipendiat skall inneha doktorsgrad eller, i undantagsfall, åtmindstone ha akademisk grundexamen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fysikern fil.dr Ragnar Holms stiftelse i Kungliga Tekniska Högskolan
Organisationsnummer:802425-4412
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-790 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS