ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja kvinnors yrkesutbildning samt utöva hjäpverksamhet bland unga behövande kvinnor. Nämnda ändamål skall stiftelsen söka förverkliga genom att till gotländska eller på Gotland yrkesverksamma kvinnor lämna bidrag eller stipendier för yrkesutbildning eller fortsatta studier, företrädesvis i ämnesområden, inom vilka undervisning tidigare bedrivits av Drottning Desiderias skola ( Drotning Desiderias arbetsskola ).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fruntimmersamfundets Stiftelse
Organisationsnummer:834000-6991
Adress:
  • Anja Andersson
  • Ravinstigen 15
  • 621 58 VISBY
Telefonnummer:0498/ 21 36 94
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 555 916 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS