ÄNDAMÅL

Fondens hela avkastning skall årligen utdelas i två olika stora stipendier till kvinnliga studerande vid institutet, som på grund av flit och uppförande anses därav förtjänta och som avlagt ”medicine kandiatexamen/motsvarande” men ej ”läkarexamen/motsvarande”.Om särskilda skäl därtill föranleda, må lärarkollegium emellertid kunna utdela ett av stipendierna till kvinnlig studerande, som fullgjort så stor del av studierna till medicine kandidatexamen motsvarande, att det kan antagas, att till examens avläggande återstår omkring ett år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fru Therese Anderssons Studiestiftelse för kvinnliga medicine studerande (6)
Organisationsnummer:802404-1348
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7286400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:378 616 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS