ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen skall vara att: Stödja personer av Mexikansk nationalitet vilka är eller har varit aktiva i media branschen och som har gjort en insats till utvecklingen av media branschen eller juridiska personer oavsett nationalitet som till fullo ägs av en sådan person. Ändamålet skall uppnås genom: – Direkta eller indirekta investeringar l Kvalificerade Tillgångar, samt, – Om så krävs, genom att tillhandahålla tjänster avseende företagsledning till bolag inom i Kvalificerade Tillgångar. Ändamålet skall vidare uppnås genom: – Lämnande av bidrag till Destinatärerna, Stiftelsen kan också bilda holdingbolag i Sverige eller utomlands, andra stiftelser i Sverige, eller andra stiftelseliknande strukturer eller truster i utlandet, för samma ändamål som stiftelsen och för förvaltningen av sina tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Frostnatt Stiftelse
Organisationsnummer:802478-2859
Adress:
  • Newerton Holding AB
  • Carlsgatan 12 A
  • 21120 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS