ÄNDAMÅL

Till National Museum donerar jag under namn af ”Fritz Ottergrens fond” en summa stor Tjugofemtusen /25.000/ kronor hvaraf räntan skall användas till inköp af Svenska konstnärers arbeten från denna fond skall min hustru Valborg Ottergren f. Kahl så länge hon lever, årligen uppbära ett belopp av Åttahunda /800/ kronor att halfårsvis till henne utbetalas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fritz Ottergrens stiftelse
Organisationsnummer:802404-2478
Adress:
  • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
  • Box 16176
  • 103 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-51954300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS