ÄNDAMÅL

Av stiftelsens årliga avkastning ska minst 10 % läggas till det bundna kapitalet. Resterande avkastning ska användas för behövande patienter vilka erhåller öppen och sluten vård vid Sollefteå sjukhus och är bosatta i Sollefteå kommun enligt följande: a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon; samt e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Bidrag får inte lämnas till ändamål som ska tillgodoses genom allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Frisängsstiftelsen Sollefteå
Organisationsnummer:888000-8274
Adress:
  • Region Västernorrland
  • 871 85 Härnösand
Telefonnummer:0611-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:71 910 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS