ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är:a) att äga tillskjuten egendom och förvalta denna samt värna om dess utveckling så att allmänhetens friluftsliv därigenom främjas. Härvid skall lokalavdelningarna i Nordvästra Skåne och i synnerhet Helsingborgs lokalavdelnings intresse tillgodoses.b) att på sätt styrelsen finner lämpligt samarbeta med Friluftsfrämjandets Lokalavdelningar i Helsingborg för att främja avdelningarna och Friluftsfrämjandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friluftsfrämjandets stiftelse Åsljungagården
Organisationsnummer:837600-1452
Adress:
  • Kerstin Jönsson
  • Johan Hårds gata 74 C
  • 254 54 Helsingborg
Telefonnummer:0723-14 56 88
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS