ÄNDAMÅL

Den återstående avkastningen från fonden skall i första hand användas enligt urkunden i andra hand användas till behövande åldringar inom före detta Ramnäs församling i tredje hand användas till social verksamhet bland barn, ungdom samt äldre inom före detta Ramnäs församling. Fondens avkastning får i inget fall användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friherrinnan Jaquette Elisabet Tersmedens stiftelse
Organisationsnummer:802008-7022
Adress:
  • Sura-Ramnäs församling
  • Box 39
  • 735 21 Surahammar
Telefonnummer:0220-46460
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS