ÄNDAMÅL

Fondens behållna avkastning skall användas för nedan angivna ändamål inom Håtuna församling i Uppsala län – det geografiska område som nämnda församling för närvarande, år 1950, omfattar – och Billby gård i S:t Pers socken i Stockholms län. Underlydande på Signhildsberg och Billby skola i första hand komma i fråga. Av fondens avkastning kan utdelning ske till jul och vid tillfällen då, t.ex. på grund av sjukdom, olycksfall eller andra omständigheter, en penninggåva kan vara till hjälp. Av avkastningen må även medel utgå för att möjliggöra en ljusare framtid för en av skuld tyngd familj samt såsom uppmuntran till familj, som visat god omvårdnad om barn och hem. Gåvan får icke inbespara en kommunens eller statens utgift, som eljest skulle kunna utgå.

Därest under något år utdelning av avkastning ej skulle ske eller icke hela avkastningen utdelas, äger styrelsen bestämma huruvida avkastningen, resp. resterande avkastning skall reserveras till blivande utdelning eller läggas till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friherrinnan Charlotte von Essens Minnesfond
Organisationsnummer:813200-1903
Adress:
  • Anna Holm
  • Signhildsberg 1
  • 197 92 Bro
Telefonnummer:0733-70 72 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS