ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att främja ökad skicklighet hos kreativa skolungdomar inom Dorotea kommun inom nedan angivna ämnesområden. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att lämna bidrag till fördjupad utbildning/kurs för ungdomar, företrädesvis elever som går ut årskurs 8 vid grundskolan i Dorotea inom följande ämnesområden med samma prioritet: 1. Slöjd och hantverk 2. Skrivande 3. Bildframställning Berättigade att erhålla bidrag från stiftelsen är fysisk person, som minst påbörjat årskurs 8 och är bosatt inom Dorotea kommun. I förekommande fall äger stipendiat i årskurs 8 företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fridinge- stiftelsen
Organisationsnummer:802479-3567
Adress:
  • Nils Grahn
  • Storgatan 5 A
  • 917 31 Dorotea
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:491 093 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS