ÄNDAMÅL

Att stödja strävanden att gestalta lokalhistoria i Malmköping med kringliggande landsbygd i L:a Malma och Dunkers socknar. Lokalhistoria kan gestaltas eempelvis i forma av – teater- utställningar- småskrifter- böcker- inspelningar (ljud/bild)För att förtydliga ändamålet vill vi nämna följande om bakgrunden till stiftelsens tillkomst. Gunilla Johansson har varit initiativtagare till/medverkat i följande projekt:- Kvinnogruppen som dokumenterat kvinnohistoria i malmköping och gestaltat den i forma av en utställning och en skrift- Fortsättningen på detta: FRIDAs olika teaterprojekt om Malmköping i slutet av 1800-talet- FRIDAs årliga återkommande sekelskiftescafé i Malmköpings stadshus- Botildagruppens vägvisare till hembygdsgårdens trädgård med traktens växter- Boken om trädgårdsmästarsläkten Widén (ofullb)Ovanstående exempel visar på att lokalhistoria kan gestaltas och levandegöras på många skiftande sätt. Kvinnoperspektivet var dessutom alltid centralt för Gunilla Johansson. Av fondmedlen får varje år delas ut penningbelopp enligt A och B nedan, sammanlagt dock högst 0,5 basbelopp, tills pengarna är slut. Kapitalet får minska. Endast om det finns förtjänta mottagare av bidrag från fonden, får bidrag utdelas. Bidrag kan även lämnas till fonden.A Ett stipendium på 5000 kr kan utdelas till en person, en grupp av personer eller en organisation som förtjänstfullt verkat i fondens anda. Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat skall vara Kulturnämnden tillhanda senast den 1 maj. Stipendiet utlyses genom annonsering senast den 15 mars. Stipendium kan även utdelas efter förslag från Kulturnämnden. Stipendiet delas ut den 20 september i Malmköping.B Bidrag till verksamhet i fondens anda kan utdelas efter ansökan (senast 1 maj) som behandlas av Kulturnämnden. Bidrag kan utgå till enskild person, till grupp av personer eller till organisation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:FRIDA – Gunilla Johanssons Minnesstiftelse
Organisationsnummer:818501-4639
Adress:
  • Flens Kommun
  • 642 81 FLEN
Telefonnummer:0157-43 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS