ÄNDAMÅL

Med gåvan är icke förenade andra villkor än att den – med bibehållande av benämningen ”Föreningen Barnaglädje, Sigrid Sjöbergs Minne” – skall, i anslutning till Föreningens stadgar, användas till att för behövande barn, i första hand barn i åldern 3- 7 år från Maria Magdalena församling, anordna, i första hand kolonivistelse och i andra hand annan lägervistelse, och detta vare sig det sker direkt genom sådan verksamhet inom lägenheterna eller genom att, efter lägenheternas försäljning, avkastningen av det därvid erhållna kapitalet, som i så fall skall fonderas under ovan angivna namn, användes för sådant ändamål, vilket lämpligen bör ske årligen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Föreningen Barnaglädje Sigrid Sjöbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802402-8048
Adress:
  • Maria Magdalena Församling
  • Box 15010
  • 104 65 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6433968
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS