ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen av fonden skall 1/10 läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen av ovanstående fond användes till förmån för eleverna vid den obligatoriska skolan i Härnösand, företrädesvis för belöning eller uppmuntran av elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga belöning till elev, som ägnat sig åt elevvårdsarbete, teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trivseln och trevnaden i skolan stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, där andra allmänna studiemedel ej utgår. studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. förvärv av materiel, inköp av konst eller liknande. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastningen som inte användes reserveras för utdelning under kommande år.Vid disposition av fonden beaktas de ursprungliga urkundsföreskrifterna så långt möjligt, dock att manliga och kvinnliga elever likställes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fredrika Svedbom-Limnells Donationsstiftelse
Organisationsnummer:802479-6545
Adress:
  • Härnösands kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 871 80 Härnösand
Telefonnummer:0611-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:88 653 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS