ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att tillskapa rekreationsmöjligheter för Ekeskolans elever eller före detta elever som deltager i av Ekeskolan organiserad verksamhet. Detta kan ske genom att exempelvis utdela medel till att uppföra fasta anläggningar inom eller utom Ekeskolans fastigheter, införskaffa utrustning och hjälpmedel eller ge bidrag till hyror och andra driftskostnader i samband med verksamhet förlagd utom skolans område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fredrik och Signe Erikssons stiftelse
Organisationsnummer:875002-1092
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Telefonnummer:0611-887 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:813 718 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS