ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att tillskapa rekreationsmöjligheter för Ekeskolans elever eller före detta elever som deltager i av Ekeskolan organiserad verksamhet.Detta kan ske genom att exempelvis utdela medel till att uppföra fasta anläggningar inomeller utom Ekeskolans fastigheter, införskaffa utrustning och hjälpmedel eller ge bidrag tillhyror och andra driftskostnader i samband med verksamhet förlagd utom skolans område..

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fredrik och Signe Erikssons stiftelse
Organisationsnummer:875002-1092
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Telefonnummer:0611-887 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:813 718 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS