ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, skall användas företrädesvis till förmån för eleverna vid yrkesinriktade studievägar inom gymnasieskolan i Stockholm för a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) stipendium för fortsatt yrkesinriktad utbildning, c) hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller i utlandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fredrik Barcks stiftelse
Organisationsnummer:802008-4714
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS