ÄNDAMÅL

Att främja barns och ungdoms fostran och utbildning, utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer. Fastighetsstiftelsens ändamål skall i första hand främjas genom förvärv, upprustning, förvaltning och uthyrning utan vinstsyfte till Franska Skolan av de som skollokaler f n disponerade fastigheterna med adress Döbelnsgatan 7-11 i Stockholm (Oxen Mindre 14 och 25). Fastighetsstiftelsen skall även i övrigt stödja Franska Skolans verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Franska Skolans Fastighetsstiftelse
Organisationsnummer:802013-8338
Adress:
  • Franska Skolan
  • Box 1344
  • 111 83 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-59888900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS