ÄNDAMÅL

Avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, årligen varje jul utdelas till handikappade och äldre personer, som är mantalsskrivna i Hässleby församling. Stiftelsens avkastningsmedel får ej delas ut till ändamål, som skall bekostas av allmänna medel. Om kyrkorådet anser stiftelsens medel tillräckliga skall de användas till allmännyttigt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Frans och Matilda Larssons Stiftelse
Organisationsnummer:827000-0915
Adress:
  • Södra Vedbo pastorat
  • Box 248
  • 575 23 Eksjö
Telefonnummer:0381-662430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 887 236 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS