ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja cancerforskningen vid Universitetssjukhuset MAS Malmö och Universitetssjukhuset i Lund. Stiftelsen har även till ändamål att främja forskningen avseende hjärt- och lungsjukdom. Stiftelsen skall ge understöd till cancersjuka patienter, vilka genomgått operation eller annorledes erhållit vård och behandling vid Universitetssjukhuset MAS Malmö och/eller Universitetssjukhuset i Lund […]Åtminstone 8/10 av avkastningen av stiftelsens kapital skall användas för stiftelsens ändamål. Medlen skall tillfalla Malmö Allmänna Sjukhus och Lunds Lasarett med lika delar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Franke och Margareta Bergqvists Stiftelse för främjande av cancerforskning
Organisationsnummer:847000-6183
Adress:
  • Handelsbanken stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS