ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april till en behövande, ”för sedlighet och flit” känd landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande, enligt de bestämmelser, som gälla för Fahlcrantz´ premium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Forssbergs Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6202
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS