ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen skall vara att främja forskning i fonetik. Särskild vikt skall därvid fästas vid det vetenskapliga tankeutbytet i form av stöd till nationella konferenser. Andra former av stöd som kan komma ifråga är resestipendier till forskare/forskarstuderande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fonetikstiftelsen
Organisationsnummer:802404-6800
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS