ÄNDAMÅL

Sedan stiftelsen övertagit den av Föreningen Kursverksamheten vid Stockholms Högskola bedrivna bildningsverksamheten, är dess ändamål att genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens tjänst, att hos Stockholms akademiker och studenter skapa och utveckla folkbildningsintresse samt att särskilt ge Stockholms studenter tillfälle till pedagogisk verksamhet och pedagogisk skolning. Överskottet av stiftelsens verksamhet skall, sedan viss reservbildning ägt rum, användas för folkbildningsändamål, pedagogisk forskning samt för stipendiering av Kursverksamhetens elever för deras undervisning eller utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet
Organisationsnummer:802006-4096
Adress:
  • Box 6901
  • 102 39 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7894100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS