ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att efter förvärv av tomt i Sollefteå och därå ha uppfört byggnader tillhandahålla allmänna förvaltnings- och samlingslokaler, varvid genom upplåtelse av hyresrätt till lokalerna Sollefteå kommun skall tillförsäkras vissa förvaltningslokaler och byggnadsföreningen Folkets Hus samlingslokaler. Därjämte har stiftelsen till ändamål att i sina egna lokaler genomföra egna arrangemang avseende kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet samt därmed sammanhängande verksamhet. (KK-beslut 2013)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Folketshusstiftelsen Hullsta Gård
Organisationsnummer:888800-1644
Adress:
  • Storgatan 69-75
  • 881 31 Sollefteå
Telefonnummer:0620-10094
E-post:marianne@hullsta.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 489 362 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS