ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna och sjuka, främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning. Understöden skola lämnas till personer, som äro bosatta i Lund, i undantagsfall till i Lund icke bosatta personer, som äro födda i Lund eller som äro avkomlingar till i Lund födda personer, samt till institutioner och sammanslutningar, som ha sin verksamhet i Lund eller ha nära anknytning till staden, dock att i fråga om bistånd till dem, vilkas förvärsmöjligheter blivit nedsatta på grund av invaliditet, bidrag må lämnas till personer, som äro bosatta inom Malmöhus läns landstingsområde, samt till institutioner och sammanslutningar,som ha sin verksamhet inom området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Folke Ljungdahls stiftelse
Organisationsnummer:845000-7813
Adress:
  • Swedbank Stiftelstjänst
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS