ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att stimulera och stödja personer, i första hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jordens egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja forskning inom detta område. Stiftelsen hänvisar till den mångsidiga kritik av det jordbruk, som använder sig av konstgödsel och giftbesprutningar, som Elin Wägner framlägger i sin bok FRED MED JORDEN 1940, Elin Wägner betonar det urgamla sambandet mellan kvinna och jord, båda missbrukade och utnyttjade i vår tid. Hon betonar att den fina självreglerande verksamheten i den levande jorden åter måste gynnas och få komma till sin rätt för att jordbrukaren skall kunna producera fullvärdiga livsmedel, som en grundval för människornas och djurens hälsa. ”Det biologiskt riktiga är också i längden det mest ekonomiska.” Som en erinran härom skall ett exemplar av Elin Wägners böcker VÄCKARKLOCKA och FRED MED JORDEN medfölja de priser stiftelsen utdelar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Flory Gates Stiftelse Fred med Jorden
Organisationsnummer:829501-4487
Adress:
  • Karin Sahlström
  • Marieberg
  • 342 34 ALVESTA
Telefonnummer:0472-142 45
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 444 843 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS