ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 1/10-del läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av kommunstyrelsen eller ock donationsstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratskap eller berömvärd flit, b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolorna eller åt gymnastik eller idrott, c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola, d) hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom eller utomlands, e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, f) förvärv av materiel eller andra saker samt g) ekonomisk hjälp till elever, som oförskyllt drabbats av ekonomisk skada under skoldagen och för vilken ersättning enligt försäkringsmässiga eller andra grunder inte kan utgå. Avkastning får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Flens Samstiftelse 1
Organisationsnummer:818500-9019
Adress:
  • Flens Kommun
  • 642 81 FLEN
Telefonnummer:0157-190 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:275 442 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS