ÄNDAMÅL

F-stiftelsens ändamål skall vara att genom

dels de medel, som erhålles genom avkastningen å grundkapitalet, jämte eventuella årliga avsättningar från FFNS samt från bolagets personal inbetalda medel,

dels de medel, som efter ansökan hos institutioner, myndigheter, företag eller andra kan erhållas,

lämna ekonomiskt stöd, som icke avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken FFNS är skyldig att utge till enskild medarbetare,

möjliggöra

forskning

inom eller utom Sverige avseende ämnen och frågor, som

a) direkt eller indirekt berör eller har anknytning till arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning och/eller byggnadstekniska frågor,

b) berör det projektadministrativa och/eller företagsadministrativa området,däri inbegripet forskning, som syftar till rationaliseringar, skapande eller utveckling av program, system, rutiner eller liknande,

utveckling

avseende verksamhet, ämnen eller projekt, som har sådan anknytning som angivits ovan under rubriken forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:FFNS Stiftelse för forskning, utveckling och utbildning
Organisationsnummer:802011-8934
Adress:
  • Sweco Architects
  • Box 340044
  • 100 26 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-52295200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS